1933 روز تا هدف

سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹
۳ خرداد ۱۳۹۴

بررسی صنعت توریسم با حضور سفیر ویتنام در دفتر مرکزی هلدینگ کافل

در نشستی که با حضور سفیر ویتنام در دفتر مرکزی هلدینگ کافل برگزار گردید با مد نظر قراردادن مبحث توریسم، راهکارهای گسترش همکاری در حوزه بازرگانی و گردشگری نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.   [envira-gallery id="25463"]