1937 روز تا هدف

جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۹

در نشستی که با حضور سفیر ویتنام در دفتر مرکزی هلدینگ کافل برگزار گردید با مد نظر قراردادن مبحث توریسم، راهکارهای گسترش همکاری در حوزه بازرگانی و گردشگری نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

[envira-gallery id="25463"]