1937 روز تا هدف

جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۹
۱۶ آبان ۱۳۹۶

انجمن حمایت از مصرف کنندگان استان اصفهان با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار کرد

اولین همایش تجلیل از برگزیدگان حقوق مصرف کننده در استان اصفهان در این همایش که با همکاری کمیسیون های انجمن برگزار گردید از 14 شرکت برتر تقدیر شد در این جلسه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر لزوم ایجاد شرکت‌های تخصصی صادرات گفت: استان اصفهان به عنوان صنعتی‌ترین استان […]