1933 روز تا هدف

سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹
۱۴ فروردین ۱۳۹۹

دبیرخانه کارگروه

۱۸ شهریور ۱۳۹۶

کارگروه توسعه گردشگری زاگرس با تفاهم نامه همکاری دو جانبه استانهای اصفهان و لرستان

کارگروه توسعه گردشگری زاگرس با تفاهم نامه همکاری دو جانبه استانهای اصفهان و لرستان در حوزه توسعه گردشگری بین مدیران کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دو استان تشکیل شد. این تفاهم نامه که با شعار کوه تا کویر کار اجرائی خود را آغاز نموده است با هدف پررنگ شدن محور […]