1807 روز تا هدف

سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹
۴ مهر ۱۳۹۵

بازدید رئیس گروه هلدینگ زاگرس از دفتر مرکزی هلدینگ کافل

دکترترابیان رئیس گروه هلدینگ زاگرس با ستارکیان پور مدیر عامل هلدینگ کافل در راستای مباحث گردشگری به بحث و تبادل نظر پرداختند و هریک دیدگاه هایشان را مطرح نمودند. در انتها طرفین درخصوص دست یابی به یک تفاهم نامه همکاری به اتفاق نظر رسیدند.