۱۰ آذر ۱۳۹۷

عقد تفاهم نامه توسعه گردشگری پایدار استان اصفهان و استان همدان

عقد تفاهم نامه توسعه گردشگری پایدار
استان اصفهان و استان همدان

نشست مشترک کارگروه توسعه گردشگری پایدار و استان همدان

و عقد تفاهم نامه توسعه گردشگری پایدار، استان اصفهان و استان همدان با شعار (کوه تا کویر)

تصاویر خبر