1862 روز تا هدف

چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹

۱۷ بهمن ۱۳۹۶

کارگاه آموزشی کارآفرینی اجتماعی کسب و کار اجتماعی

کارگاه آموزشی کارآفرینی اجتماعی کسب و کار اجتماعی که به همت سازمان ورزش و جوانان استان اصفهان توسط موسسه مردم نهاد ترنم زیبای زندگی در تاریخ های 17، 23 و 24 بهمن ماه سال جاری با تدریس خانم دکتر شهلا شهباز استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه دهاقان در محل موسسه برگزار گردید.

در این کارگاه آموزشی افراد با تکیه بر توان کار تیمی در کارآفرینی و تمرکز بر کارآفرینی به جای کسب و کار در سازمان های مردم نهاد به تمرین عملی پرداخته و با هدایت استاد با شیوه ورک شاپ پس از یادگیری مطالب با یکدیگر در مورد موضوعات کارگاه تمرین نمودند.

تصاویر خبر