۹ خرداد ۱۳۹۷

چهارمین همایش سالانه توسعه گردشگری

با حضور استان های اصفهان، قم و مرکزی در استان قم برگزار شد