۲۹ خرداد ۱۳۹۸

ویژه برنامه عصرانه جوانی

دریازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری وصنایع دستی اصفهان(iite) : ویژه برنامه عصرانه جوانی با سخنرانی مسعود نیک آیین، مدیرکل تشریفات استانداری اصفهان ،کارشناس رسمی دادگستری در امور ایرانگردی و جهانگردی ،با محوریت، آشنایی با اصول ومبانی حقوق در گردشگری وصنایع دستی به همت سازمان مردم نهاد رویش جوانه های نقش جهان برگزار شد.