1812 روز تا هدف

پنجشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹

۱۰ آذر ۱۳۹۷

همایش گرامی داشت روز جهانی گردشگری در استان اصفهان

همایش گرامی داشت روز جهانی گردشگری در استان اصفهان

با حضور استاندار و معاونین محترم، اعضای شورای شهر و شهردار محترم اصفهان،

مدیرکل و معاونان محترم میراث فرهنگی استان اصفهان و تجلیل از دبیر کل کارگروه توسعه گردشگری پایدار

به عنوان فعال برتر گردشگری استان اصفهان

تصاویر خبر