1937 روز تا هدف

جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۹

۱۰ آذر ۱۳۹۷

همایش گرامی داشت روز جهانی گردشگری در استان اصفهان

همایش گرامی داشت روز جهانی گردشگری در استان اصفهان

با حضور استاندار و معاونین محترم، اعضای شورای شهر و شهردار محترم اصفهان،

مدیرکل و معاونان محترم میراث فرهنگی استان اصفهان و تجلیل از دبیر کل کارگروه توسعه گردشگری پایدار

به عنوان فعال برتر گردشگری استان اصفهان

تصاویر خبر