1807 روز تا هدف

سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹

خدمات سفر استان اصفهان 1398


ستاد اجرایی خدمات سفر استان به ریاست استاندار محترم جناب آقای دکتر رضائی و دبیری مدیر کل محترم اداره کل میراث فرهنگی استان جناب آقای دکتر اله یاری با برگزاری بیش از 50 جلسه از دی ماه سال 1397 به برنامه ریزی و هماهنگی در اجرای هر چه بهتر برنامه های نوروز 1398 پرداخت. اداره کل میراث فرهنگی استان نیز در طول سه ماه پایانی سال 1397 با برگزاری بیش از 20 جلسه، اقدامات مهمی را در جهت هماهنگی و کیفیت بخشی هر چه بیشتر برنامه های ستاد نوروزی انجام داد. 24 شهرستان استان اصفهان نیز هر کدام به تفکیک بخش ها، شهر ها و دهستان ها به برگزاری برنامه های مشترک با استان و برنامه های خاص بومی – محلی با همکاری دستگاه های عضو پرداختند.

 

مستند سازی برنامه های ستاد سفر استان اصفهان، تهیه RFB استان اصفهان در نوروز 1398، تجمیع آمار و تهیه گزارش نهائی ارسالی به وزارت میراث فرهنگی و همکاری در اجرای نوروزگاه اصفهان از اهم برنامه های هلدینگ کافل در نوروز 1398 بوده است.

      در یک نگاه

نام :

خدمات سفر استان اصفهان 1398

موضوع :

برنامه های فرهنگی نوروز

تاریخ شروع :

1397/12/26

تاریخ پایان :

1398/01/13

مدیر پروژه :

محمد مهرچیان

هشتگ اجتماعی :

#نوروزگاه

button

شبکه های اجتماعی :

گالری تصاویر