1858 روز تا هدف

یکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۹

۸ آذر ۱۳۹۷

نشست هماهنگی پاویون استان اصفهان در یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری

نشست هماهنگی پاویون استان اصفهان در یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران
با حضور

معاون میراث فرهنگی استان اصفهان جناب آقای محسن یارمحمدیان

جناب آقای کوروش وکیلی مدیریت کمیته تبلیغات و بازاریابی میراث فرهنگی استان اصفهان

دبیرکل کارگروه توسعه گردشگری زاگرس جناب آقای ستار کیانپور

قائم مقام کارگروه توسعه گردشگری زاگرس جناب آقای محمد مهرچیان 

مدیرشرکت تشریفات مهمان ایرانی سرکار خانم شیرین شریعتی

تصاویر خبر