1807 روز تا هدف

سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹

۱۰ آبان ۱۳۹۵

نشست مدیران با مجریان جشنواره در مشهد

مدیرکل دفتربازاریابی و تبلیغات گردشگری و معاون گردشگری میراث فرهنگی اصفهان در نشستی در مشهد «محل برگزاری جشنواره منطقه 4»با مجری برگزاری جشنواره  به تبادل نظر پرداختند