1934 روز تا هدف

دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۱۰ آذر ۱۳۹۷

نشست سالانه کارگروه توسعه گردشگری پایدار استان های اصفهان، قم و مرکزی

نشست سالانه کارگروه توسعه گردشگری پایدار استان های اصفهان، قم و مرکزی

با حضور مدیران کل سه استان و استانداران و معاونان محترم سه استان

تصاویر خبر