1862 روز تا هدف

چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹

موسسه حامیان حساب


متن معرفی اولیه به صورت Paste as plain text و متن justify شود

متن معرفی اولیه به صورت Paste as plain text و متن justify شود

متن معرفی اولیه به صورت Paste as plain text و متن justify شود

متن معرفی اولیه به صورت Paste as plain text و متن justify شود

متن معرفی اولیه به صورت Paste as plain text و متن justify شود

متن معرفی اولیه به صورت Paste as plain text و متن justify شود

      در یک نگاه

نام شرکت :

موسسه حامیان حساب 

حوزه فعالیت :

حسابداری

مدیرعامل :

محمد رضا آدمی

سال تاسیس :

1300/00/00

شعار :

متن bold و چپ چین

نماد :

متن bold و چپ چین

button

شبکه های اجتماعی :

خدمات مربوط به امور تاسیس و راه اندازی:
1-کلیه امور مربوط به ثبت شرکت ها و مجوزهای تاسیس
2-کلیه امور مربوط به اخذ جواز کسب
3-کلیه امور مربوط به اخذ و تمدید کارت بازرگانی
4-اخذ پروانه بهره برداری از سازمان صنایع و معادن
5-تامین نیروی انسانی و تخصصی در زمینه مالی و اداری و عملیاتی
6-تهیه پرونده پرسنلی و اخذ تضمین های مربوط به استخدامی
7-تهیه پروندهای دائمی و جاری جهت متمرکز کردن سوابق شرکت
فعالیت های مربوط به نصب و راه اندازی سیستم های جامع و یکپارچه:
1- تهیه و نصب و پشتیبانی انواع سیستم های مدون مالی و حسابداری
2- طراحی کدینگ و تنظیم طبقه بندی سرفصل حسابها طبق استاندارد جامع حسابداران رسمی ایران
3-گردآوری و ثبت و طبقه بندی و بروز رسانی اطلاعات مالی
4-کنترل و مطابقت ریالی و مقداری موجودی عینی و سیستمی مواد و کالا
5- مغایرت گیری صورت حساب بانکی با مانده دفاتر
6- تهیه و تنظیم قراردادهای پرسنلی طبق اداره کار و تامین اجتماعی و پی گیری کلیه مطالبات سازمان های مربوطه
7- تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد از طریق تهیه کارکرد پرسنل
8- حضور در جلسات هیئت های شوراهای حل اختلاف مربوطه
9- پیاده سازی سیستم فروش از مرحله سفارش تا تسویه حساب مشتری
10- تهیه دفتر اموال و مدون سازی دارائیهای ثابت شرکت
)abc 11- طراحی و پیاده سازی سیستم بهای تمام شده برمبنای سنتی ، مدرن و برمبنای فعالیت (
12- پی گیری صورت و ضعیت های قراردادهای پیمانکاری
13-تهیه و تنظیم و نیز تجزیه و تحلیل صورت های مالی(ترازنامه، صورت سود و زیان ،صورت جریان وجوه نقدو…)به صورت جامع
14- ارائه گزارشات جامع و کامل مدیریتی (حسابداری مدیریت)
15- تهیه و تنظیم کلیه گزارشات مورد نظر بانک مرکزی
16- ارائه مشاوره در زمینه مدیریت مالی و امور مالیاتی
خدمات مربوط به سازمان های امور مالیاتی:
1- تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد
2- تهیه اظهارنامه مربوط به ارزش افزوده و حسابرسی های مربوط به رسیدگی
3- تهیه و تنظیم گزارشات خرید و فروش فصلی (موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم)
4- تهیه گزارشات مربوط به مالیات تکلیفی (موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم)
5- پیگیری کلیه امور مالیاتی از مرحله تشخیص تا مرحله وصول قطعی مالیات
6- پیگیری مطالبات مالیاتی از طریق هیئت حل اختلاف
7- تهیه کلیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی
خدمات مربوط به امور اداره کار و تامین اجتماعی:
1- تهیه و ارائه لیست بیمه ماهیانه کلیه بنگاههای اقتصادی
2- پیگیری و برقراری استفاده از معافیت ماده 80 کارفرمایان دارای شرایط احراز
3- تهیه و تنظیم کلیه لوایح و دفاعیه اداره کار و تامین اجتماعی و حضور در جلسات دفاعی
سایر خدمات:
1- ارائه خدمات در خصوص تهیه و تنظیم گزارش توجیهی افزایش سرمایه
2- ارائه خدمات در زمینه تهیه و تنظیم طرح های توجیهی و کلیه گزارشات در خصوص اخذ تسهیلات مالی وام های ثابت و در گردش و میانگین حساب
3- ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص تجدید یا اصلاح ساختار مالی و چارت کلی سازمانی و …

متن به صورت Paste as plain text و متن justify شود

متن به صورت Paste as plain text و متن justify شود

متن به صورت Paste as plain text و متن justify شود

متن به صورت Paste as plain text و متن justify شود

متن به صورت Paste as plain text و متن justify شود

متن به صورت Paste as plain text و متن justify شود

متن به صورت Paste as plain text و متن justify شود

متن به صورت Paste as plain text و متن justify شود

متن به صورت Paste as plain text و متن justify شود

متن به صورت Paste as plain text و متن justify شود

متن به صورت Paste as plain text و متن justify شود

متن به صورت Paste as plain text و متن justify شود

گالری تصاویر