1862 روز تا هدف

چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹

۲۸ خرداد ۱۳۹۸

مصاحبه اختصاصی تلویزیون گردشگری با دکتر امید حقیقت

مصاحبه اختصاصی تلویزیون گردشگری با دکتر امید حقیقت مشاور توریسم درمانی وسلامت سازمان میراث فرهنگی کشور یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی اصفهان (IITE) (۲۸ الی ۳۱ خرداد ۱۳۹۸)