۲۷ اسفند ۱۳۹۶

مراسم افتتاحیه تلویزیون اینترنتی گردشگری ایران

در این مراسم، تلویزیون اینترنتی گردشگری ایران با حضور دکتر فریدون اله یاری رئیس کل اداره میراث فرهنگی استان اصفهان افتتاح شد.