1862 روز تا هدف

چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹

۸ آذر ۱۳۹۷

عقد تفاهم نامه توسعه گردشگری پایدار استان اصفهان و استان کهگیلویه و بویراحمد

عقد تفاهم نامه توسعه گردشگری پایدار
استان اصفهان و استان کهگیلویه و بویراحمد

نشست مشترک کارگروه توسعه گردشگری پایدار و استان کهگیلویه و بویراحمد

و عقد تفاهم نامه توسعه گردشگری پایدار، استان اصفهان و استان کهگیلویه و بویراحمد با شعار (کوه تا کویر)

تصاویر خبر