1858 روز تا هدف

یکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۹

۸ آذر ۱۳۹۷

عقد تفاهم نامه توسعه گردشگری پایدار استان اصفهان و استان چهارمحال و بختیاری

عقد تفاهم نامه توسعه گردشگری پایدار
استان اصفهان و استان چهارمحال و بختیاری

نشست مشترک کارگروه توسعه گردشگری پایدار و استان چهارمحال و بختیاری

و عقد تفاهم نامه توسعه گردشگری پایدار، استان اصفهان و استان چهارمحال و بختیاری با شعار (کوه تا کویر)

تصاویر خبر