1661 روز تا هدف

دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

زنان کار آفرین ایران


نخبگی زنان ایرانی میراثی است نا ملموس که از مادران و نیاکان مان به ما به ارث رسیده است . قطعا هیچ یک از اساتید تاریخ نمیتوانند تاریخ دقیق و مسیر تکاملی نخبگی زنان را تعیین و به ما و جهانیان ارائه کنند؛ زیرا آنچه که این هنر والا را بوجود آورده برآمده و تکامل یافته از سنیه تک تک نخبگان در طول تاریخ است که دوات و قلم قدرت نگارش و ثبت آن لحظات را ندارند.
از سوی دیگر با رشد چشمگیر صنعت و تولید انبوه همه ابزار مورد نیاز زندگی، همه مردم جهان مایحتاج خود را از تولیدات کارخانه جات عریض و طویل، با محصولات متنوع تهیه نموده و با تولد برند ها و اعتماد مردم به آن ها، دیگر ادبیات بازاریابی و فروش سنتی زنان در بازار جای خود را به بازار یابی و برند سازی مدرن امروزی داده و مردان و زنان غیر نخبه که از این پارادایم جهانی تبعیت و پیروی نکنند کم کم از گردونه رقابت جهانی خارج شده و منقرض میشوند.
در طی پنجاه سال گذشته بحث نخبگان زن به تدریج جایگاه خود را در ادبیات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و … در سطح جهان باز نموده و این جایگاه در هر قدم مستحکم ترمی شود. اهمیت و نقش نخبگی امروزه تا به حدی است که هرگز نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت و این پدیده های پیچیده را نادیده انگاشت؛ بویژه آنکه اثر بخشی رویکرد کارآفرینی و نخبگی زنان در توسعه و کسب سهم پایدار از بازار ، امری محرز است. اما به هر روی مفهوم جدید نخبگی زنان به عنوان یک رویکرد راهبردی در سرزمین کهن ایران، بسیار جدید، بلکه نوپا است و با توجه به نوپایی این رویکرد، تدوین سند و رهنگاشتی علمی برای توسعه پایدار فناوری های بومی سازی شده در این مرز و بوم بسیار ضروری می نماید.
از زمانی که این مبحث در ایران مطرح گردیده کانون توجه خبرگان این امر، آشنا سازی اصحاب فرهنگ و اهالی کسب و کار و صنعت بوده و با برگزاری کنفرانس ها و نشست های تخصصی فرهنگ نخبگی زنان را گسترش داده اند و حال که زمینه های ذهنی موافق برای اجرایی کردن طرح های تقویت و توسعه فرهنگ نخبگی زنان در سطح ملی می باشد ، جای دارد که مسیر توسعه ظرفیت های زیر بنایی نخبگی زنان در ایران تدوین گشته و در دستور کار نهادهای مرتبط اعم از حاکمیتی و دولتی و خصوصی و سمن های ذی ربط قرار گیرد.
از این رو موسسه مردم نهاد ترنم زیبای زندگی با برگزاری جلسات فشرده و منظم ، ضمن بررسی شرایط موجود، ‌برنامه ها و ابزارهای مورد نیاز جهت ورود به مسیر ایجاد و ارتقای جایگاه نخبگان زن و به دنبال آن ارتقاء برندهای محصولات و خدمات ایشان را مورد توجه قرارداده که در قالب برنامه حاضر ارائه خواهد نمود.

      در یک نگاه

نام :

زنان کار آفرین ایران

موضوع :

فعالیت های اقتصادی و اجتماعی زنان نخبه ایران

تاریخ شروع :

1399/02/10

تاریخ پایان :

ادامه دارد…

مدیر پروژه :

گروه اقتصادی کافل

هشتگ اجتماعی :

# زنان_کار_آفرین

button

شبکه های اجتماعی :

• اهمیت فعالیت نخبگان زن در اقتصاد ایران در صادرات غیرنفتی
• ارز آوری فراوان نخبگان زن صنایع برای کشور
• درصد اشتغال بالا با نخبگان زن جامعه
• صدور فرهنگ و تمدن کهن این مرز و بوم به دنیا با نخبگان زن
• اهمیت نخبگان زن در جذب گردشگران خارجی و داخلی
• نقش برند سازی در عرصه تجارت داخلی و جهانی
• ایجاد ارزش افزوده برای کالاهای تحت حمایت نخبگان زن
• مشکلات اقتصادی و بازاریابی برند های کوچک و عدم امکان رقابت با برندهای مطرح دنیا

• ایجاد بازارهای جدید و افزایش سهم بازار کالاها و خدمات و فعالیت های تجاری استان اصفهان و ایران در جهان
• ایجاد پنجره فرصت تا همه اعضا بتوانند از فرصت ها و پتانسیل بقیه استفاده کنند و هر عضوی نیز بتواند توانمندی های خود را ارائه دهد.
• ایجاد و جایگاه سازی نخبگان زن به منظور حمایت و پشتیبانی نخبگان دیگر استان ها
• ایجاد و جایگاه سازی نخبگان زن با هدف تقویت ارکان اقتصادی استان و گسترش بازارهای هدف ملی و بین المللی
• تلاش در جهت معرفی پتانسیل های تاریخی، فرهنگی، ‌اقتصادی، ‌جغرافیایی و …
• معرفی توانمندی های تولیدی،‌ صنعتی و گردشگری ایران در این حوزه
• نظارت، پایش و ارزیابی سیاست ها و برنامه های تدوین شده

گالری تصاویر