1861 روز تا هدف

پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۹

خانه مردم نهاد آبادگران روستا


خانه مردم نهاد آبادگران روستا یک واحد تولیدی، فرهنگی، خدماتی، سکونتی و قضایی است که در هر کشور طبق تعاریف قانونی جمعیت مشخصی را در بر می¬گیرد. شناخت دقیق مسایل مربوط به روستاهای ایران از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. زیرا ریشه تمامی مشکلات و مسائل عقب ماندگی مثل فقر گسترده، نابرابری در حال رشد، رشد سریع جمعیت و بیکاری فزاینده، در مناطق روستایی قرار دارد. کمبود درآمد عامل مهمی است که اگر برای آن چاره -ای اندیشیده نشود، اجازه نمی¬ دهد طرح¬ های توسعه روستایی به ثمر بنشیند. موفقیت در توسعه بخش-های روستایی نیازمند فرآیندهای اجتماعی – اقتصادی درسطوح محلی، ملی و بین -المللی است، که متغیرهای کلان اقتصادی از جمله آرامش و ثبات سیاسی، برنامه ¬های اقتصادی کارآمد، حکمرانی خوب و آموزش نیروی انسانی از پیش نیازهای اساسی آن به شمار می¬رود. نقش تولیدی روستا جهت حصول به امنیت غذایی، مساعدت به بخش صنعت و نیز نقش صادرات غیر نفتی روستا در تولید ناخالص کشور و ایجاد فرصت¬ های شغلی در ابعاد مکانی از جمله آثار مناطق روستایی در توسعه ملی کشور است.

      در یک نگاه

نام شرکت :

خانه مردم نهاد آبادگران روستا

حوزه فعالیت :

کارآفرینی در مناطق محروم

مدیرعامل :

جواد کیان پور

سال تاسیس :

1397/07/30

شعار :

هر روستا یک کارگاه

نماد :

سرو

button

شبکه های اجتماعی :

• زنده نگه داشتن تمدن ایرانی اسلامی از طریق حفظ سنت ها و آداب و رسوم روستائی
• کمک به انسجام و وحدت ملی از طریق توسعه فرهنگ بومی روستائی
• کمک به زیرساخت های توسعه و آبادانی با کمک به ایجاد زیرساخت های توسعه علمی در روستاها
• کمک به توسعه روابط اجتماعی و روابط فرهنگ از راه توسعه روابط مسالمت آمیز بین روستاها با فرهنگ های مختلف
• ترویج فرهنگ صلح و مبارزه با خشونت
• کمک به آبادانی مناطق محروم از راه جلوگیری از گسترش بیابان زایی و حفاظت از منابع آب و احترا به حیات وحش روستائی
• کمک به پاکیزگی محیط زیست روستا با توسعه فن آوری های نوین و حمایت از معماری اصیل اسلامی ـ ایرانی
• جذب توریست و گردشگر و ایجاد زمینه توسعه گردشگری داخلی و خارجی با احترام به فرهنگ دینی روستائی
• کمک به توسعه صنایع دستی و بوم گردی روستائی
• کمک به قانون گرایی و انضباط اجتماعی و پیشگیری از آسیب های رفتاری از طریق کمک به اشتغال جوانان
• ترویج فرهنگ کارآفرینی و تقویت خلاقیت و ابتکار در مسائل اقتصادی روستائی
• ارتقای مهارت های زندگی و تقویت روحیه مشارکت و کارگروهی بویزه در جوانان و بانوان
• کمک به توسعه کسب و کار از طریق برندینگ با اصول اسلامی، ایرانی در روستاها

برگزاری اولین نمایشگاه محصولات صنایع دستی روستایی استان اصفهان 

شناسایی روستا های هدف گردشگری برای معرفی به اکو

ظرفیت سنجی برای ایجاد 4 منطقه روستایی برای آموزش صنایع دستی

گالری تصاویر