1862 روز تا هدف

چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹

۲۸ خرداد ۱۳۹۸

حضور آقای نصیر ملت در رویدادهای نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی

گزارشی از حضور جناب آقای نصیر ملت رئیس کمیسیون امور اقتصادی شورای اسلامی شهر اصفهان در رویداد های مهم یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی اصفهان