1937 روز تا هدف

جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۹

۲۷ آذر ۱۳۹۵

جناب آقای جمال زندی به جمع مشاورین عالی هلدینگ کافل در حوزه گردشگری پیوستند.

برگ زرین دیگری از هلدینگ کافل
مدیریت عامل برترین هتل استان اصفهان، هتل عباسی
جناب آقای جمال زندی به جمع مشاورین عالی هلدینگ در حوزه گردشگری پیوستند.
هلدینگ کافل ضمن ابراز خرسندی از این اتفاق فرخنده، آمادگی خود را جهت اجرای پروژه های گردشگری، از ابتدای پلن استراتژیک تا بهره برداری و اجرا باافتخار اعلام مینماید.