1862 روز تا هدف

چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹

۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

جلسه هم اندیشی با انجمن های مردم نهاد

جلسه هم اندیشی با انجمن های مردم نهاد میراث فرهنگی استان اصفهان با حضور دکتر فریدون اله یاری مدیر کل میراث فرهنگی استان در خانه تاریخی امین التجار اصفهان برگزار گردید.