1937 روز تا هدف

جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۹

۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

جلسه هم اندیشی با انجمن های مردم نهاد

جلسه هم اندیشی با انجمن های مردم نهاد میراث فرهنگی استان اصفهان با حضور دکتر فریدون اله یاری مدیر کل میراث فرهنگی استان در خانه تاریخی امین التجار اصفهان برگزار گردید.