۲۲ خرداد ۱۳۹۷

تجلیل از پیشکسوتان صنایع دستی و هنرهای دستی