در رابطه با کارگاه های دانش افزایی و ارتقاء مهارت اعضاء سازمان های مردم نهاد، موسسه مردم نهاد ترنم زیبای زندگی با همکاری کانون ریحان راه امید، کارگاهی تحت عنوان “برقرای ارتباط موثر و فنون مذاکره” در شهر اصفهان به مدت 8 ساعت در تاریخ های 11/11/1396 و 12/11/1396 برگزار کرد. در این کارگاه 18 خانم و 26 آقا حضور داشته که اکثر آنها دانشجو بودند. در جلسه اول به طور مشروح درباره مذاکره، انواع مذاکره، عوامل موثر بر مذاکره، جلسات مذاکره، اقدامات لازم برای حضور در جلسه مذاکره، استراتژی های مذاکره صحبت شد و در جلسه بعدی در رابطه با مذاکره کننده حرفه ای، تاکتیکهای خدعه آمیز، مذاکره کننده غیر حرفه  ای کیست!، آماده سازی قبل از مذاکره و … توضیح داده شد و شرکت کنندگان با مشارکت در مباحث این موضوعات را به طور کارگاهی آموختند.
در بررسی نظرسنجی ارائه شده نیز بیش از 85 درصد مخاطبین از انجام این دوره استقبال و اعلام رضایت مندی نمودند.

      در یک نگاه

نام :

کارگاه آموزشی

موضوع :

برقرای ارتباط موثر و فنون مذاکره

تاریخ شروع :

1396/11/11

تاریخ پایان :

1396/11/12

مدیر پروژه :

مصطفی حصاری

هشتگ اجتماعی :

#مذاکره

button

شبکه های اجتماعی :

گالری تصاویر