1862 روز تا هدف

چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹

نشان غذایی ایران ماتیا به لطف و مدد الهی و همت بخش خصوصی بطور رسمی افتتاح گردید. جناب آقای میر احمدی  مدیر نشان غذایی ماتیا ضمن ابراز این مطلب در جلسه افتتاحیه عنوان کردند که این نشان غذایی قصد دارد در صنعت غذای ایران جایگاه ویژه ای به خود اختصاص دهد و صادرات به کشورهای همسایه را نیز در برنامه دارد. گروه اقتصادی کافل افتخار دارد بعنوان بازوی فکری و اجرایی در تمام مراحل پروژه تا بهره برداری کامل همراه تیم سرمایه گذار  باشد.

[envira-gallery id="25758"]