1932 روز تا هدف

چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹

۱۴ بهمن ۱۳۹۷

انتصاب مجری جدید نمایشگاه گردشگری ؛ دریچه ای نو به روی توسعه این صنعت

انتصاب مجری جدید نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی ؛ دریچه ای نو به روی توسعه این صنعت گشود
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان با همفکری و توافق مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان دکتر فریدون اله یاری، هلدینگ کافل را به عنوان مجری جدید نمایشگاه گردشگری صنایع دستی استان اصفهان در سال ۹۸ معرفی کردند تا با رویکردی جدید در نحوه اجرای نمایشگاه، توسعه روزافزون صنعت گردشگری در استان محقق شود.