۲۰ شهریور ۱۳۹۷

امضا تفاهم نامه چندجانبه در توسعه گردشگری پایدار

در روز سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ به همت کارگروه توسعه گردشگری پایدار و با اجرای حرفه ای گروه تشریفات سازمانی مهمان ایرانی مراسم امضا سه تفاهم نامه چند جانبه میان اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان ، اتاق اصناف استان اصفهان ، سازمان امور عشایر استان اصفهان ، سازمان همیاری های شهرداری استان اصفهان و کارگروه توسعه گردشگری پایدار انجام گردید. این مراسم که به طور کامل تحت پوشش رسانه ای قرار گرفت در محل کاخ چهلستون برگزار گردید.