۲۴ آذر ۱۳۹۷

افتتاح اولین فروشگاه شهر هنر

اولین فروشگاه شهر هنر با حضور دبیر و قائم مقام محترم کارگروه توسعه گردشگری پایدار زاگرس جناب آقای ستار کیانپور و جناب آقای محمد مهرچیان افتتاح شد.

تصاویر خبر