افتتاح پروژه بزرگ « اصفهان 2020 »


 

یکی از طرح های اساسی و فراسازمانی اصفهان « اصفهان 2020 » بود که در ایام نمایشگاه از پلن اجرائی این طرح بزرگ که با مدیریت شهرداری و شورای شهر اصفهان و حمایت رسمی اداره کل میراث فرهنگی با محوریت گردشگری و صنایع دستی انجام پذیرفت. این طرح بزرگ که در آن همه سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی اصفهان حضور دارند در راستای رسیدن اصفهان به استانداردهای جهانی شهر گردشگر انجام می پذیرد.

گروه اقتصادی کافل مدیریت برگزاری این نشست را که با حضور دکتر رضائی استاندار اصفهان و دکتر نوروزیشهردار اصفهان و مهندس ملت رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان برگزار گردید به عهده داشت

این نشست تخصصی با حضور بیش از 50 میهمان خارجی و 300 میهمان ایرانی از سرمایه گذاران حوزه گردشگری در تاریه 29 خرداد 1398 برگزار گردید.

      در یک نگاه

نام :

افتتاح پروژه بزرگ « اصفهان 2020 »

موضوع :

گردشگری و صنایع دستی

تاریخ شروع :

1398/01/20

تاریخ پایان :

1398/03/29

مدیر پروژه :

سجاد حیات بخش

هشتگ اجتماعی :

اصفهان_2020

button

شبکه های اجتماعی :

گالری تصاویر