پروژه اصفهان 2020


طرح اصفهان 2020 با تاکید بر توسعه پایدار شهری و فراصنعتی در اصفهان، در سه محور گردشگری، هنر و میراث فرهنگی هدف گذاری شده است.

اجرای رویدادهای مختلف ملی و بین المللی در محورهای گردشگری، بهره برداری از پروژه های شاخص شهری در حوزه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری از پیش بینی های این طرح برای اجرای بهتر است.

این طرح، این طرح در سه محور گردشگری، هنر و میراث فرهنگی هدف گذاری شده و بر توسعه پایدار شهری و توسعه فراصنعتی اصفهان تأکید دارد. بهره‌برداری از پروژه‌های شاخص شهری در حوزه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری و همچنین اجرای رویدادهای مختلف ملی و بین‌المللی در محورهای گردشگری از جمله پیش بینی های این طرح برای اجرای بهتر و درست تر است

2020 دریچه ای است به سوی دنیا که می خواهیم با آن همه دنیا را ببینیم و همه دنیا از این دریچه اصفهان را ببیند. بنابراین باید تلاش کنیم تا این دریچه بتواند ظرفیت ها و استعدادهای شهر را شکوفا کند و شاهد پویایی، تحرک و رشد و توسعه متوازن در شهر باشیم.

کافل با همراهی کامل با این پروژه امیدوار است بتوناند گام های موثر برای توسعه کلان شهر اصفهان بردارد

      در یک نگاه

طرح بزرگ توسعه ای :

اصفهان 2020

حوزه فعالیت :

توسعه پایدار شهری و فراصنعتی در اصفهان

کارفرما :

دبیرخانه پروژه کلانشهر اصفهان 2020

شروع پروژه :

1398/10/17

شعار :

اصفهان تعبیر رویاها

نماد :

button

شبکه های اجتماعی :

بزودی …

بزودی ….

گالری تصاویر