1935 روز تا هدف

یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

۲۳ تیر ۱۳۹۵

پشت پرده برگزاری نخستین کنفرانس بین المللی کیفیت خدمات در گردشگری

برگزاری نخستین کنفرانس بین المللی تحت عنوان “کیفیت خدمات در گردشگری و مهمان نوازی” که به همت شرکت تشریفاتی هلدینگ کافل و با تلاشی بی وقفه انجام گردید، بار دیگر اصفهان را در جایگاه اصلی خود قرار داد.