1862 روز تا هدف

چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹

۲۹ خرداد ۱۳۹۸

نشست پایانی روسای کمیسیون های گردشگری شوراهای اسلامی کلان شهرها

نشست پایانی روسای کمیسیون های گردشگری شوراهای اسلامی کلان شهر ها با حضور غاداهیجاوی رییس آسیا واقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی