۲۹ خرداد ۱۳۹۸

مصاحبه اختصاصی تلویزیون گردشگری ایران با خانم غادا هیجاوی

مصاحبه اختصاصی تلویزیون گردشگری ایران با خانم « غادا هیجاوی » رئیس منطقه آسیا واقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی دریازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری وصنایع دستی اصفهان