ماتریس فرصت یابی در گردشگری


گونه شناسی گردشگری مقوله ای است که سال هاست یکی از مباحث دانشگاهی در سطح جهان است و هر روز به گونه های آن افزوده می گردد.

کارگروه توسعه گردشگری پایدار با توجه به آمایش سرزمینی و اقلیمی سه استان بنا بر موقعیت های اقلیمی، فرهنگی، مذهبی و ملی در مواقع مختلف زمانی و مکانی از همه انواع گونه های گردشگری جهت توسعه استان های مذکور استقبال نموده و بنا به نیاز کمیسیون های تخصصی خود را جهت استفاده از مزیت های موجود فعال نموده و از پتانسیل های فعالان صنعت گردشگری در استان های عضو کارگروه استفاده می نماید.

این ماتریس با بررسی فرصت های موجود در هر استان و شهرستان با توجه به آمایش سزمینی و فرصت های بالقوه موجود، گونه های گردشگری و پتانسیل های منطقه را کشف و آنان را برای عرضه به بازارهای داخلی و خارجی آماده می نماید.

در این ماتریس زیرساخت های تجهیز هر منطقه نیز بررسی گردیده و با تجهیز مقصد، زمینه را برای بازاریابی بین المللی و جذب گردشگر برای منطقه فراهم می آورد.

      در یک نگاه

نام :

ماتریس فرصت یابی در گردشگری

موضوع :

گردشگری

تاریخ شروع :

1395/10/01

تاریخ پایان :

1404/06/31

مدیر پروژه :

محمد مهرچیان

هشتگ اجتماعی :

#گردشگری

#فرصت_یابی_گردشگری

button

شبکه های اجتماعی :

گالری تصاویر