1533 روز تا هدف

چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
شناسنامه آثار

طرح ملی شناسنامه دار کردن صنایع دستی ایران


این شناسنامه به همت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران، جهت هویت بخشی به آثار فاخر صنایع دستی، کیفیت و اطلاعات مورد نیاز خریداران با گستره تمام کشورهای جهان تهیه گردیده است. این شناسنامه سند هویت محصول است. محصولات صنایع دستی که دارای این شناسنامه باشند؛ در طول مسیر تولید، تحت نظارت کیفی صادرکننده شناسنامه بوده و مستندسازی گردیده است. مشخصات درج شده در این شناسنامه مورد تایید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران می باشد. این شناسنامه در تمام کشورهای جهان معتبر بوده و صحت مندرجات آن، از طریق QR کد قابلیت اثبات دارد. دارنده این شناسنامه می تواند با اطمینان از کیفیت مندرج در شناسنامه، محصول را ارائه نموده و خریدار نیز می تواند با صحت سنجی این شناسنامه و مطابقت اثر با مشخصات درج شده در QR Code، مستندات را بررسی نموده و با اطمینان، محصول صنایع دستی شناسنامه دار را خرید و فروش نماید. این شناسنامه با هولوگرام امنیتی و مهر و امضای معاونت صنایع دستی و مدیرعامل شرکت کیان فرتاک هستی معتبر است.

      در یک نگاه

نام :

طرح ملی شناسنامه صنایع دستی ایران

موضوع :

بازرگانی

تاریخ شروع :

1399/11/6

تاریخ پایان :

ادامه دارد…

مدیر پروژه :

سجاد حیات بخش

هشتگ اجتماعی :

#صنایع_دستی_برای_زندگی

button

شبکه های اجتماعی :

گالری تصاویر