1935 روز تا هدف

یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

در پایان یازدهمین همایش سازمان های غیردولتی کشور از سازمان های مردم نهاد برتر فعال در حوزه های مختلف تقدیر بعمل آمد.

سازمان مردم نهاد ترنم زیبای زندگی جزء برترین های سمن های کشور