رویداد کارآفرینی بانوان


نخستین رویداد کارآفرینی زنان (startup weekend women ) با حضور 100 بانوی شرکت کننده در قالب 10 گروه در سالن همایش های بین المللی اتاق اصفهان برگزار شد.

 

کارآفرینی یک فرآیند است و کارآفرین فردی است که دارای ایده جدید بوده و از طریق فرآیند تأسیس و ایجاد یک کسب و کار (بنگاه اقتصادی) و قبول مخاطره، محصول یا خدمت جدیدی را در جامعه معرفی می نماید  و می تواند بنگاه خود را در مسیر پرتلاطم تجارت و کسب و کار به موفقیت و پایداری برساند. در کشور ما نیز در شرایط کنونی با توجه به مشکلات سرمایه گذاری در اقتصاد کشور و بهره وری پایین و گرایش به تعدیل نیروی انسانی در سازمان های دولتی و همچنین نیل تازه واردان به عرضه کار و در نتیجه آن معضل بیکاری به نظر می رسد که توسعه کارآفرینی یک ضرورت جدی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باشد. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی خصوصیات شخصیتی همچون ریسک پذیری، عزت نفس، احساس خوشبختی و روابط اجتماعی است که هر کدام از آنها نقش به سزایی در موفقیت شغلی و جلوگیری از فرسودگی شغلی و در کل موفقیت در کار دارند.

      در یک نگاه

نام :

استارتاپ کارآفرینی بانوان

موضوع :

کارآفرینی بانوان

تاریخ شروع :

1394/09/25

تاریخ پایان :

1394/09/27

مدیر پروژه :

سجاد حیات بخش

هشتگ اجتماعی :

#استارتاپ

button

شبکه های اجتماعی :

در پژوهش صورت گرفته در این استارتاپ، 100 نفر از افراد حاضر در رویداد کارآفرینی بانوان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و سپس به پرسشنامه پژوهش پاسخ دادند. پرسشنامه مذکور به صورت 5 گزینه ای (کاملا موافقم – موافقم – نظری ندارم – مخالفم – کاملا مخالفم) بود که با  مقیاس طیف لیکرت نمره گذاری می شد که بسته به نوع  سؤالات، آزمودنی از0 تا 4 امتیاز کسب می کرد و در ضمن برخی سؤالات به صورت معکوس نمره گذاری شده بود.

قدرت ارتباطات آزمودنی ها مورد سنجش و بررسی قرار گرفت که نمره میانگین16 /34  در واقع نشان دهنده سطح سه از شش سطح قدرت ارتباطات بود و در حد متوسط بیان می شد. این سطح معمولا دارای کمی مهارت برای برقراری ارتباط با دیگران هستند که جای پیشرفت دارد. زیرا اساسا به خودشان فکر می کنند. اغلب درباره اینکه چه هدفی دارند دچار سردرگمی می شوند زیرا اعتماد به نفس پایین و نگرانی های زیادی درباره زندگی دارند. تعیین یک هدف مشخص را امری مشکل می دانند و به همین دلیل گزینه هایشان مدام در حال تغییر هستند که همین امر باعث می شود کمتر نتیجه بگیرند و حتی بیشتر احساس بی کفایتی و اضطراب داشته باشند.

گالری تصاویر