1861 روز تا هدف

پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۹

۲۴ مرداد ۱۳۹۷

رویداد استارت‌آپ گردشگری

استارت آپ گردشگری اصفهان برگزار شد

رئیس گروه توسعه گردشگری و بازاریابی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان عنوان کرد:با اعلام خبر برگزاری استارت آپ گردشگری اصفهان در مرداد ماه سال جاری عنوان کرد: این رویداد به منظور شناسائی طرح ها و ایده های خلاق، نوآوری و کارآفرینی در حوزه گردشگری برنامه ریزی گردید.

کورش وکیلی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه استارت آپ برپایه یک ایده نوآورانه و تسکیل تیم کاری بوجود می آید و مشخصه بارز آنها، مزیت رشد و گسترش پذیری در آینده است، ضمن ایجاد کارآفرینی می تواند در جهت تولید، راه حلی موثر، نوآورانه و دوام پذیر برای رفع نیازهای بازار گردشگری باشد.

رئیس گروه توسعه گردشگری و بازاریابی اداره کل میراث فرهنگی استان گفت: نظر به اینکه استارت آپ ها رشد سریعی در کسب و کار دارند، بازگشت سرمایه نیز در این شرکت های نوپا بیش از انتظار تحقق خواهد یافت، لذا ضمن اعلام مشارکت و فراخوان، از کلیه فعالان حوزه گردشگری، تشکل های مردم نهاد، دانشجویان و ایده پردازان دعوت می نماید در این رویداد فرهنگی که از تاریخ 22 الی 24 مرداد ماه 97 بمدت 3 روز برگزار می شود شرکت نموده و به تیم های برتر شرکت کننده بسته های حمایتی در قالب جوایز این رویداد تقدیم می گردد.