۲۸ خرداد ۱۳۹۸

دعوت مسئولین اصفهان برای حضور در نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی

مسئولین اصفهان از همه هموطنان و مردم شریف ایران برای شرکت در یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی اصفهان، به عنوان بزرگ ترین رویداد حوزه توریسم در شهرگنبدهای فیروزه ای دعوت به عمل می آورند.