1807 روز تا هدف

سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹

۱۴ دی ۱۳۹۶

جشن فارغ التحصیلی دانشجویان داروسازی ورودی 89 دانشگاه اصفهان

این جشن فارغ التحصیلی ۱۴ دی ماه ۱۳۹۶ در دانشگاه اصفهان توسط مهمان ایرانی برگزار گردید.