1807 روز تا هدف

سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹

۲۰ تیر ۱۳۹۵

برگزاری نشست تخصصی با حضور شهردار و مدیر کل میراث اصفهان

با همت شرکت تشریفات کافل نشستی کم نظیر و تخصصی جهت مخاطبان داخلی و خارجی در راستای مباحث گردشگری به زبان های فارسی و انگلیسی، در حاشیه برگزاری کنفرانس کیفیت خدمات در گردشگری، شامگاه یکشنبه ۲۰ تیرماه با حضور پروفسور جعفری، دکتر جمالی نژاد، دکتر اله یاری و دکتر نادری در سالن تشریفات اتاق بازرگانی برگزار شد.