1858 روز تا هدف

یکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۹

۲۸ خرداد ۱۳۹۸

بازدید دکتر نوروزی از یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی

بازدید دکتر قدرت الله نوروزی شهردار اصفهان در دومین روز از برگزاری یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری وصنایع دستی اصفهان