1933 روز تا هدف

سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹

۲۸ خرداد ۱۳۹۸

بازدید دکتر نوروزی از یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی

بازدید دکتر قدرت الله نوروزی شهردار اصفهان در دومین روز از برگزاری یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری وصنایع دستی اصفهان