۱۰ آذر ۱۳۹۷

ارائه طرح و تصویب تفاهم نامه توسعه گردشگری پایدار در کارگروه گردشگری استان لرستان بدون دیدگاه

حضور، ارائه طرح و تصویب تفاهم نامه توسعه گردشگری پایدار در کارگروه گردشگری استان

لرستان به ریاست جناب آقای دکتر بازوند استاندار  محترم  استان لرستان

امضاء تفاهم نامه توسعه گردشگری پایدار استان اصفهان و استان لرستان

تصاویر خبر