1861 روز تا هدف

پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۹

۲۹ خرداد ۱۳۹۸

اجلاس هم اندیشی روسای کمیسیون های گردشگری

کلیپ گزارش اجلاس هم اندیشی روسای کمیسیون های گردشگری شورا های اسلامی کلان شهر ها و مراکز استان